Pořádané akce

ZÁKLADY PRÁVA PRO PRACOVNÍKY VĚDY A VÝZKUMU, ZS 2013, LS 2014 (6. 12. 2013 a 7. 2. 2014; přihlášky na t.kocourek@klikni.cz)
Kurz byl zařazen do struktury předmětů pro doktorandské studium, zúčastnit se mohou VaV pracovníci (zájem projevte, prosím, vyplněním návratky). Přepodkládané konání v průběhu zimního semestru 2013 a v průběhu letního semestru 2014.

KOMUNIKAČNÍ, EDITAČNÍ, PREZENTAČNÍ A navazující pedagogické dovednosti v oblasti šíření odborných vědeckých výstupů a popularizace (ZS 2013, LS 2014)Kurz byl zařazen do struktury předmětů pro doktorandské studium, zúčastnit se mohou VaV pracovníci (zájem projevte, prosím, vyplněním návratky). Přihlášky do 26. 9. 2013 na adresu petra.vavrova@upol.cz.

PROFESSINAL COMMUNICATION IN ENGLISH , kurz bude probíhat v průběhu LS 2014. V případě zájmu se hlaste již nyní.

Kurzy pro studenty, doktorandy a pracovníky VaV

Zimní semestr 2016

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:

Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl
Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
21. 10. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
11. 11. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Letní semestr 2017

Kurzy pro doktorandy:
Lektorské dovednosti, PhDr. P. Vávrová, 11. 5. 2017, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA, učebna č. 3 (v případě jakékoliv změny budou účastníci kurzu informováni e-mailem)

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:
Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl, Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Workshop psané žurnalistiky (WPTB), Mgr. et Mgr. K. Páral; Kurz č. 1 - každé liché úterý (14. 2. 2017 - 9. 5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 2 - každé sudé úterý (21.2. 2017 - 2.5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 3 - každá lichá středa (15. 2. 2017 - 10. 5. 2017) 8.00 - 11.15, KZU, učebna č. 8

Žurnalistické žánry (ZZPB), Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.; Každá středa 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 9