ZAJÍMAVÉ ODKAZY A ČLÁNKY Z OBLASTI VaV

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy. Jeho motto je: „Být či nebýt“. http://www.osel.cz/

Zahraniční databáze PIVOT.
Databáze Pivot nabízí vyhledávání příležitostí k financování a vyhledávání potenciálních partnerů pro vědu a výzkum, zároveň také umožňuje prezentovat informace o vědeckých pracovnících z naší univerzity. Akademičtí pracovníci tak mohou nacházet nové cesty pro financování svých projektů a pro navázání spolupráce s odborníky z celého světa.
Vstup do databáze: https://pivot.cos.com nebo http://www.infozdroje.cz
Bližší informace včetně přehledných návodů a ukázek naleznete na: http://www.aip.cz/titul.php?titul=2914 http://www.aip.cz/tutorial/pivot/prezentace.htm

Pevnost poznání přírodovědecké fakulty UP je členem České asociace science center.
http://www.zurnal.upol.cz/prf/zprava/clanek/pevnost-poznani-vstoupila-do...

Kurzy pro studenty, doktorandy a pracovníky VaV

Zimní semestr 2016

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:

Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl
Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
21. 10. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
11. 11. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Letní semestr 2017

Kurzy pro doktorandy:
Lektorské dovednosti, PhDr. P. Vávrová, 11. 5. 2017, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA, učebna č. 3 (v případě jakékoliv změny budou účastníci kurzu informováni e-mailem)

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:
Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl, Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Workshop psané žurnalistiky (WPTB), Mgr. et Mgr. K. Páral; Kurz č. 1 - každé liché úterý (14. 2. 2017 - 9. 5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 2 - každé sudé úterý (21.2. 2017 - 2.5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 3 - každá lichá středa (15. 2. 2017 - 10. 5. 2017) 8.00 - 11.15, KZU, učebna č. 8

Žurnalistické žánry (ZZPB), Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.; Každá středa 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 9